Програма 2024

Финансов форум Иновации

6 юни, 2024, хотел Hyatt Regency, зала Васил Левски, бул. Васил Левски

ПРОГРАМА

Работен език на събитието ще е български, симултанен превод на английски

09.30 – 10.00

РЕГИСТРАЦИЯ

10.00 – 10.20

ОТКРИВАНЕ

10.20 – 12.30

ПАНЕЛ 1:

FinAI: революционният колайдер за финансовия бизнес

10.20 – 10.40

KEYNOTE: Бъдещето на изкуствения интелект във финансовия сектор

Александър Николов – oсновател и изпълнителен директор, AI Solutions

10.40 – 11.00

KEYNOTE: Изкуствен Интелект: Ползи и Рискове 

Мирослав Димитров – старши мениджър, AI & Data, Делойт България

Димо Русинов – директор Облачни услуги, Делойт България

11.00 – 12.30

ДИСКУСИЯ

ТЕМИ:

FinTech е готов за безпрецедентен растеж и иновации. Ще бъде ли AI моторът на този скок? Финтех ускорители: Интегрирането на AI технологии променя начина, по който се предоставят финансовите услуги. AI алгоритмите се превръщат в незаменими инструменти за: вземане на решения, оценка на риска, съответствие с нормативна уредба, откриване на измами, персонализирано банкиране, усъвършенстване на т.нар. „разговорни” AI – чатботове и персонални асистенти, AI бек-офис автоматизации. Ще се превърне ли изкуственият интелект в незаменим Compliance инструмент на фона на лавинообразно растящите регулации за основните европейски индустрии? FinAI тенденции 2024: Нарастващо търсене и развитие на мобилните плащания, киберсигурността и биометричните данни, възхода на цифровите валути на централните банки и ролята на AI.

УЧАСТНИЦИ:

Горан Ангелов – основател и управител, IBS

Христина Марценкова – Изпълнителен директор, Алианц Банк България

Румен Радушев – Мениджър сектор „Банкиране на дребно“, Пощенска банка

Мирослав Димитров, старши мениджър AI & Data, Делойт България

Александър Николов, oсновател и изпълнителен директор, AI Solutions

Цветомир Досков – основател и изпълнителен директор, Сирма Бизнес Кансълтинг

МОДЕРАТОР:

Стоилка Арсова – Директор Национална картова и платежна схема в БОРИКА

12.30 – 13.00

Почивка за обяд 

13.00 – 15.00

ПАНЕЛ 2:

AI в банковия бизнес: новите правила на играта

 

13.00 – 13.30

KEYNOTE: „GenAi in the future of financial services“

Георги Конов – старши партньор, McKinsey OAE

13.30 – 15.00

ДИСКУСИЯ

ТЕМИ:

Експоненциалното развитие на AI ни кара да се запитаме: Какво се случва през 2024 и какво ще се случи в следващите 5 години? Какво ще е влиянието му върху финансовата индустрия – технологично, структурно, растеж, резултати?  Готови ли са банките за прехода от Machine learning, познат като традиционен AI към внедряването на по-мощния Generative AI? Какви възможности носи за банковия бизнес новото поколение AI – от информация за поведението на потребителите,  управление на риска, прозрачност при вземането на решение, до персонализирано обслужване на клиенти. Готови ли са банковите служители да работят заедно с „умния“ AI. Могат ли инвестициите в AI да бъдат инструмент за ефективни управленски решения (увеличаване на пазарен дял, оперативни приходи, печалба и т.н.) и конкурентно предимство? Какви са предвидимите недостатъци и рискове при внедряването на изкуствения интелект в банковия бизнес:  нови регулаторни рамки, репутационни рискове, противоречния с дългосрочните ESG стратегии на банките

УЧАСТНИЦИ:

Петя Димитрова – главен изпълнителен директор, Пощенска банка

Цветанка Минчева – главен изпълнителен директор, УниКредит Булбанк

Никола Бакалов – главен изпълнителен директор, ПИБ

Георги Заманов – главен изпълнителен директор, Алианц Банк България

Питър Барон – главен изпълнителен директор, tbi

Татяна Иванова – изпълнителен директор, ОББ, Иновационен лидер на KBC Груп

Светослав Миланов – изпълнителен директор и председател на УС, Инвестбанк

Мирослав Вичев – главен изпълнителен директор, БОРИКА

Красимира Райчева – мениджър на Visa за България

 

МОДЕРАТОР:

Георги Ганев – изпълнителен директор на IBM България