Специалната награда за изключителен принос към българската банкова система

Специална награда за изключителен принос към българската банкова система получи г-жа Виолина Маринова, председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК.

Спонсори

Партньори