Банката на клиента

"Банката на клиента" ще стане:

"Банката, която събере най-много от гласовете на клиентите. Гласуването става на официалната интернет страница на събитието, както и чрез гласуване в сайтовете на медийните партньори на събитието."

 • 2016 г. - Първа инвестиционна банка
 • 2012 г. - Първа инвестиционна банка
 • 2011 г. - УниКредит Булбанк
 • 2010 г. - УниКредит Булбанк
 • 2009 г. - Юробанк И Еф Джи
 • 2008 г. - Първа инвестиционна банка
 • 2007 г. - Корпоративна търговска банка
 • 2006 г. - Първа инвестиционна банка
 • 2005 г. - Пощенска банка
 • 2004 г. - РайфайзенбанкБанка
 • 2003 г. - Първа инвестиционна банка
 • 2002 г. - Първа инвестиционна банка
 • 1993 г. - Първа частна банка

Спонсори

Партньори