Ефективност

Наградата за "Ефективност" е една от основните категории, които участват в определянето на голямата награда "Банка на годината" и победителят в тази категория най-точно може да се опише от дефиницията:

"Най-ефективната банка е тази, която спечели най-много от присъщата й дейност - кредитиране и обслужване на парични операции - като, същевременно поддържа оптимално разпределение на активите си и следи стриктно риска в своя портфейл."

 • 2019 г. - Райфайзенбанк (България)
 • 2018 г. - Банка ДСК
 • 2017 г. - Банка ДСК
 • 2016 г. - Банка ДСК
 • 2015 г. - Банка ДСК
 • 2014 г. - УниКредит Булбанк
 • 2012 г. - СИБАНК EАД
 • 2011 г. - Райфайзенбанк (България)
 • 2010 г. - Банка ДСК
 • 2009 г. - Про Кредит Банк
 • 2008 г. - БАКБ
 • 2007 г. - Обединена българска банка
 • 2006 г. - БАКБ
 • 2005 г. - Булбанк
 • 2004 г. - Булбанк
 • 2003 г. - БАКБ
 • 2002 г. - БАКБ
 • 2001 г. - БАКБ

Спонсори

Партньори