За Банка на годината

За Банка на годината

Наградите Банка на годината са учредени и връчени за първи път през 1992 година. Главната идея на тази класация е тя да бъде онази платформа, която изразява оценката на бизнеса и обществото за работата и развитието на българските банки и банкова система.

В изработването на методиката за оценка на резултатите на банките през годините участваха едни от най-добрите експерти и професионалисти във финансовия и банков бизнес, като е използван опита на най-добрите международни практики при оценяването на годишните резултати на банките. В методиката ни използваме годишните резултати на банките, официално представени и публикувани от БНБ, както и одитираните отчети на финансовите институции.

Традиционно наградите се връчват на специално тържествено събитие с участието на видни представители на държавното управление, на българския бизнес и значими обществени структури. Събитието е таргетирано към аудитория представена от мениджъри на български и международни компании, обществени лидери, представители на национални бизнес организации, на държавното управление, на академичната общност, на иновативни и финтек компании.

Наградите Банка на годината са в 3 основни категории:

  • за Пазарен дял,
  • за Ефективност и
  • за Динамика на развитие.

На базата на обработените чрез нашата методика резултати се връчват и наградите за Чуждестранен банков клон и разбира се голямата награда Банка на годината

Допълнително проучваме и работата на фронт офисите на банките, работейки съвместно с маркетингова агенция, връчвайки наградата за Банка на годината на Тайния клиент.

Връчва се и наградата Банка на клиента, която се определя чрез гласуване в интернет сайтовете на Асоциация Банка на годината и на медйните партньори на събитието.

През 2022 година Асоциацията връчва за първи път и Наградата за успешна дигитална трансформация и най-добър действащ дигитален проект.