Награди

Награди

Наградите Банка на годината са символичния знак за банките постигнали най-добри резултати в основните категории Пазарен дял, Динамика на развитие и Ефективност. Всяка една от тези категории е разработена на базата на множество конкретни критерии и вътрешни съотношения, всяко със свое собствено тегло в оценката. Сумираните резултати във всяка от категориите показва и кой е носителят на голамата награда Банка на годината. Информацията, с която работи екипът на Асоциация Банка на годината е от отчетите на банките в БНБ и от одитираните отчети на финансовите институции.

Това е широката палитра от награди, които българските банки имат шанса да получат в класацията на Асоциация Банка на годината:

  • Пазарен дял,
  • Ефективност,
  • Динамика,
  • Банка на клиента,
  • Чуждестранен банков клон,
  • Призът „Таен клиент“
  • Банка на клиента
  • Банков бранд
  • Банкова сделка на годината и
  • Големият приз – Банка на годината