Банката на клиента

Банката на клиента

Банката на клиента е банката, която събере най-много от гласовете на клиентите. Гласуването става на официалната интернет страница на събитието, както и чрез гласуване в сайтовете на медийните партньори на събитието.

 • 2016 г. – Първа инвестиционна банка
 • 2012 г. – Първа инвестиционна банка
 • 2011 г. – УниКредит Булбанк
 • 2010 г. – УниКредит Булбанк
 • 2009 г. – Юробанк И Еф Джи
 • 2008 г. – Първа инвестиционна банка
 • 2007 г. – Корпоративна търговска банка
 • 2006 г. – Първа инвестиционна банка
 • 2005 г. – Пощенска банка
 • 2004 г. – РайфайзенбанкБанка
 • 2003 г. – Първа инвестиционна банка
 • 2002 г. – Първа инвестиционна банка
 • 1993 г. – Първа частна банка