Банка на годината

Банка на годината

Наградата се присъжда на банката, която се представи най-добре комплексно в категориите „Пазарен дял“, „Ефективност“ и „Динамика на развитие.“

 • 2022 г. – Банка ДСК
 • 2021 г. – Пощенска банка
 • 2020 г. – Банка ДСК
 • 2019 г. – Пощенска банка
 • 2018 г. – ОББ
 • 2017 г. – Банка ДСК
 • 2016 г. – Банка ДСК
 • 2015 г. – УниКредит Булбанк
 • 2014 г. – Банка ДСК
 • 2012 г. – УниКредит Булбанк
 • 2011 г. – Първа инвестиционна банка
 • 2010 г. – Societe Generale Експресбанк
 • 2009 г. – УниКредит Булбанк
 • 2008 г. – Обединена българска банка
 • 2007 г. – Райфайзенбанк
 • 2006 г. – Пощенска банка
 • 2005 г. – Банка ДСК, ОББ
 • 2004 г. – Банка ДСК
 • 2003 г. – Райфайзенбанк
 • 2002 г. – Райфайзенбанк
 • 2001 г. – Първа инвестиционна банка
 • 2000 г. – Булбанк
 • 1993 г. – Пощенска банка
 • 1992 г. – Банка за земеделски кредит
 • 1991 г. – Банка за земеделски кредит