Банкова сделка на годината

Банкова сделка на годината

Целта на тази награда е да отбележи успешните сделки в българския банков сектор през съответния период.

  • 2018 г. – Банка ДСК
  • 2018 г. – Пощенска банка
  • 2016 г. – СИБАНК
  • 2015 г. – Пощенска банка