Ефективност

Ефективност

Наградата за „Ефективност“ е една от основните категории, които участват в определянето на голямата награда „Банка на годината“ и победителят в тази категория най-точно може да се опише от дефиницията:

„Най-ефективната банка е тази, която спечели най-много от присъщата й дейност – кредитиране и обслужване на парични операции – като, същевременно поддържа оптимално разпределение на активите си и следи стриктно риска в своя портфейл.“

 • 2023 г. – Ти Би Ай Банк
 • 2022 г. – ОББ
 • 2021 г. – ОББ
 • 2020 г. – Пощенска банка
 • 2019 г. – Райфайзенбанк (България)
 • 2018 г. – Банка ДСК
 • 2017 г. – Банка ДСК
 • 2016 г. – Банка ДСК
 • 2015 г. – Банка ДСК
 • 2014 г. – УниКредит Булбанк
 • 2012 г. – СИБАНК EАД
 • 2011 г. – Райфайзенбанк (България)
 • 2010 г. – Банка ДСК
 • 2009 г. – Про Кредит Банк
 • 2008 г. – БАКБ
 • 2007 г. – Обединена българска банка
 • 2006 г. – БАКБ
 • 2005 г. – Булбанк
 • 2004 г. – Булбанк
 • 2003 г. – БАКБ
 • 2002 г. – БАКБ
 • 2001 г. – БАКБ