Изключителен принос

Изключителен принос към българската банкова система

Това е специална награда за изключителен принос към българската банкова система.

2020 г. – за г-жа Виолина Маринова

2019 г. – за г-н Левон Хампацумян