Най-добър банков дигитален проект

Най-добър банков дигитален проект

Наградата „Банка на годината за най-добър банков дигитален проект e връчена за първи път през 2022 година.

Участие в надпреварата могат да вземат всички български банки и чуждестранни клонове, опериращи на територията на страната. Конкурсът е предназначен за изцяло дигитални продукти (такива без физическо посещение в банков клон и размяна на документи по куриер), които трябва да са били действащи през предходната година.

Банките, които желаят да заявят участие попълват формуляр с конкретни въпроси, касаещи продукта, който представят. Победителят се определя от експертно жури.

  • 2022 г. – Уникредит Булбанк
  • 2021 г. – Банка ДСК