Пазарен дял

Пазарен дял

Наградата за „Пазарен дял“ е една от основните категории, които участват в определянето на голямата награда Банка на годината. Победителят в тази категория най-точно може да се опише от дефиницията:

„Банката, която е направила най-голям мащаб с единица акционерен капитал, като привлече най-много депозити от домакинствата и фирмите в страната, на най-ниска цена и върне най-голяма част от тези пари в икономиката, на най-добра цена за своите акционери.“

 • 2022 г. – Банка ДСК
 • 2021 г. – УниКредит Булбанк
 • 2020 г. – УниКредит Булбанк
 • 2019 г. – УниКредит Булбанк
 • 2018 г. – УниКредит Булбанк
 • 2017 г. – УниКредит Булбанк
 • 2016 г. – УниКредит Булбанк
 • 2015 г. – УниКредит Булбанк
 • 2014 г. – Банка ДСК
 • 2012 г. – Първа инвестиционна банка
 • 2011 г. – Първа инвестиционна банка
 • 2010 г. – Първа инвестиционна банка
 • 2009 г. – УниКредит Булбанк
 • 2008 г. – УниКредит Булбанк
 • 2007 г. – УниКредит Булбанк
 • 2006 г. – Банка ДСК
 • 2005 г. – Банка ДСК
 • 2004 г. – Булбанк
 • 2003 г. – Булбанк
 • 2002 г. – Банка ДСК
 • 2001 г. – Булбанк