Банка на Тайния клиент

Банка на Тайния клиент

Банка на Тайния клиент е резултат от уникално проучване, по популярната методика Mystery shopper, направено от специализирана маркетингова агенция по поръчка на Асоциация Банка на годината, за качеството на работата на фронт офисите на предварително подбрани банкови клонове в София и страната

  • 2022 г. – Първа инвестиционна банка
  • 2018 г. – Райфайзенбанк
  • 2017 г. – Райфайзенбанк
  • 2016 г. – Societe Generale Експресбанк
  • 2015 г. – СИБАНК
  • 2014 г. – Пощенска банка
  • 2012 г. – Първа инвестиционна банка
  • 2011 г. – Райфайзенбанк
  • 2010 г. – Райфайзенбанк