Успешна дигитална трансформация

Успешна дигитална трансформация

Наградата „Банка на годината за успешна дигитална трансформация“ e връчена за първи път през 2022 година.

Участие в надпреварата могат да вземат всички български банки и чуждестранни клонове, опериращи на територията на страната. За целта те трябва да попълнят специално разработен въпросник, изготвен съвместно с консултантската компания Делойт България. Победителят се определя от експертно жури на база резултатите от въпросника.

  • 2023 г. – Първа инвестиционна банка
  • 2022 г. – Пощенска банка
  • 2021 г. – Първа инвестиционна банка на сцената