Съвременна История на Българското банкерство

Съвременна История на Българското банкерство

Съвременна история на българското банкерство е книга, издадена от Асоциация Банка на годината. В нея издателят и авторите разглеждат финансовата история на държавата от Освобождението и създаването на Българската народна банка, през годините до втората световна война, през социалистическия период до наши дни и трансформацията на българската банкова система от социалистически тип в модерна, дигитално трансформираща се система от финансови институции.

В книгата са обособени 3 раздела – исторически, документален и справочен.

Валентин Панайотов, председател на Асоциация Банка на годината за книгата:

Макар и да няма достатъчна отдалеченост в исторически план, периодът за изграждане на модерна банкова система в България – след демократичните промени – е изключително интересен. Либералният възторг на първите години, финансовият крах след това, новото изграждане, влизането на големите чуждестранни банкови институции, стабилността на банковата система, позволяваща да издържи и в кризисни времена – това са факти, част от които за нашата генерация са част от живота ни, а за следващите поколения са вече история. Вероятно оценките със знак плюс и минус за този период тепърва ще търпят промени, но така или иначе има нужда от още един поглед към историята, особено най-близката.

В луксозното издание с твърди корици са представени интервюта на ключови личности за българската банкова система: проф. Тодор Вълчев, проф. Валери Димитров, доц. Емил Хърсев, Камен Тошков, Красимир Ангарски, Любомир Гибински, Любомир Филипов, проф. Милети Младенов, Нели Кордовска, Олег Недялков и Румен Симеонов.

Книгата „Съвременна история на българското банкерство“ присъства във всяка централа на българските банки, защото е съвременен поглед към по-далечната история, към по-близкото, а и към актуалното съвремие. Най-голямото признание за авторите и издателя е интересът към книгата, който проявяват хилядите студенти от икономическите университети и специалности.

Благодарим за това.