Лектори 2018

Лектори 2018

 


Петко Рангелов

Петко Рангелов е асоцииран партньор в Близкия изток на McKinsey & Company, води практиката McKinsey’s Digital Services в Близкия изток.

Работи с финансови институции в цяла Европа, Близкия Изток и Югоизточна Азия в областите дигитална стратегия и трансформация, изгражане на бизнес и дигитализация на клиентско пътуване.


Даниел Мартинюк

Даниел Мартинюк, партньор, Deloitte Digital, Полша. Той има над 15 години опит в стратегическо и технологично консултиране с акцент върху услугите за финансовия сектор. Работейки в интерфейса между бизнеса и технологиите, Даниел специализира в повишаване на организационната ефективност и внедряване на оперативни методи и структури за оптимизиране на използването на най-новите ИТ решения. Опитът на Даниел включва разработването на цифрови стратегии и управлението на програми за трансформация в големи предприятия в Полша и в чужбина.


Пабло Падин

Пабло Падин е „IBM partner“ в областта на банковите и финансови пазари. Той има ключова за IBM експертиза и компетентност по отношение на цифровизацията на бизнеса и трансформацията на банковия сектор.
Падин е известен с опита си в в банковата трансформация в секторите Retail and Universal banking. Има познания в разработката на сложни програми за трансформация, включително модернизация на банки, оптимизация на процесите, подобряване на различните канали за работа с клиенти.
Той има богат опит в разработката и управлението на мащабни SI програми за клиенти в Испания, Европа, Латвия и Азия.
Падин има над 25-годишен опит във финансовия сектор, работил е с редица банки като Santander, BBVA, Banorte, Nordea, Bank of East Asia, Israel Discount Bank, Turkiye Is Bankasi и др.


Доц. Д-р. Мая Стевкова-Стериева

Доц. Д-р. Мая Стевкова-Стериева, Главен финансов директор – Komercijalna Banka Скопие. Г-жа Стериев е доктор на икономическите науки от Университет „Св. Св. Кирил и Методий“ Скопие – „Операционен риск и корпоративно управление“, магистър от Стопански факултет на Университет „Св. Св. Кирил и Методий“ Скопие, бакалавър – катедра Бизнес Икономика на Стопански факултет „Св. Св. Кирил и Методий“ Скопие
Професионалната ѝ кариера включва различни позиции в „Комерсиална банка“ Скопие, включително директор на отдел „Управление на риска и планиране“. В момента е член на борда и главен финансов директор.


Цветанка Минчева

Цветанка Минчева, директор глобално Банково обслужване, член на УС на УниКредит Булбанк. Тя започва своята кариера в банката през 2001 г. като стажант и оттогава е заемала различни търговски и мениджърски позиции в Дирекция Банкиране на дребно. Работи по проекта за интеграция на трите банки от групата на УниКредит и множество други проекти в сферата на банкиране на дребно, ИТ и организация. От 2007г. Цветанка Минчева работи върху разработването и развитието на алтернативните канали в банката. Допринася и има водеща роля в развитието на банкиране на дребно, както и внедряване на иновации в различни сфери на банката. От септември 2013 г. до края на 2017 г. е директор Банкиране на дребно и член на УС в УниКредит Булбанк. Цветанка Минчева е директор Глобално банково обслужване от януари 2018 г. Има икономическо образование, завършила е и MBA програма по международен бизнес. Цветанка Минчева е член на УС на Съвета на Жените в бизнеса в България и работи активно за подкрепата и развитието на дамите на мениджърски позиции.


Валентин Гълъбов

Валентин Гълъбов, Изпълнителен директор и председател на УС на TBI Bank. Валентин Гълъбов има над 28 години професионален опит, по-голяма част от които на ръководни позиции в утвърдени международни и местни компании. Ориентира се трайно в сферата на финансите през 1997 г. Като част от екипа на TBIF (компанията-собственик на TBI Bank) от самото й създаване през 2002 г., той има сериозен принос за местното развитие на групата. От април 2017-та година е председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на банката. Завършил е „Информационни технологии” и „Международни икономически отношения“ в Технически университет и магистратура по „Застраховане” от УНСС.


Даниел Алексиев

Даниел Алексиев, началник отдел Дигитално банкиране и иновации, Райфайзенбанк (България). Даниел Алексиев е началник отдел Дигитално банкиране и иновации в Райфайзенбанк (България), в която работи 12 години. Отговаря за електронните канали – интернет и мобилно банкиране, както и за дигиталната стратегия на банката. Ръководител е на инициативата на Райфайзен Банк Интернешънъл- Elevator Lab Challenge Bulgaria, която дава възможност на български стартъп компании да достигнат до всички над 16 млн клиенти на Групата Райфайзен. Програмата има за цел да открие най-добрите стартъп компании в областта на финансите, и да изгради дългосрочно сътрудничество с тях. Завършил е магистратура по Статистика и финансова иконометрия в СУ „Св. Климент Охридски“.


Румен Радушев

Румен Радушев, Началник управление „Индивидуално банкиране и Алтернативни канали“ и член на Изпълнителния комитет на Пощенска банка. Румен Радушев е началник управление „Индивидуално банкиране и Алтернативни канали“ в Пощенска банка, което отговаря за стратегическото развитие, позициониране и финансови резултати от масовият ритейл бизнес на банката, обхващащ 1.3 млн клиенти физически лица, потребителско и жилищно кредитиране с активи от над 2.4 милиарда лева, картовият бизнес, алтернативните канали, групови продажби, мобилни банкери, банково застраховане за граждани, както и развитието на мобилно и електронно банкиране и другите дигитални услуги на банката. Притежава богат професионален опит, придобит през последните шестнадесет години на различни позиции във водещи банки на българския пазар. Преди да се присъедини към екипа на Пощенска банка е бил началник отдел „Управление на продажбите“ в клон на австрийска банка. Притежава магистърска степен по „Финанси“ от УНСС и MBA от Westminster Business School, Лондон.


Васил Димитров

Васил Димитров, ръководител проект за дигитална трансформация, Банка ДСК. Васил Димитров е с близо 20 г. опит в банковата индустрия, като голяма част от него е свързан с внедряване на системи и бизнес процеси в областта на картовите разплащания. Г-н Димитров е ръководил екипа, който развива дигиталните канали на Банка ДСК 10 години. През последната година той ръководи екип, координиращ дигиталната трансформация и оптимизация на разнородни процеси в банкиране на дребно, включително физическите канали, кредитните процеси и др., както и участието на всички останали звена в банката в тези процеси.


Ваня Манова

Ваня Манова e мениджър на MasterCard за България и Македония

Г-жа Манова се присъединява към MasterCard през 2008 г. като Мениджър връзки с клиенти. През последните години тя ръководи представителството на компанията в България и помага за позиционирането на MasterCard като стратегически партньор на ключови клиенти, нетрадиционни партньори и местни правителствени институции и регулаторни органи. Г-жа Манова лансира и работи за разрастването на безконтактните плащания в България и Македония, област, в която MasterCard е безспорен лидер и на двата пазара.

Ваня Манова работи в банковата индустрия в продължение на 20 години. Започва през 1995 г. като системен администратор в Българо-Руската Инвестиционна Банка (сегашната CIBank). Преди да се присъедини към MasterCard, тя е Директор „Банкови карти“ в ДЗИ Банк (по-късно слята с Пощенска Банка). Завършила е Софийска математическа гимназия (СМГ) и има магистърска степен по Компютърни технологии от „Техническия Университет“ в София. Ваня има три деца.Шакир Ахмедов

Шакир Ахмедов- Управител и Основател на OmniChannel.bg консултантска компания, разработваща стратегии за потребителско изживяване, съвместявайки физическото със дигиталното.
Той има над 20 години опит в бизнес развитие за B2B и крайни клиенти.
1997-2010 година К&К електроникс
2001-2010 дейно участие в изграждането на верига магазини Техномаркет
2010-2016 отговаря за развитието на бизнес продукти и услуги в Българския офис на Самсунг Електроникс.


 


Софи Бертин

Софи Бертин е основател и изпълнителен директор на Parnima consulting, Швейцария. Преди това работи за SIX Group, Швейцария – компания, осигуряваща цялата инфраструктура на Швейцарския финансов център (борса, всички транзакции около ценни книжа, разплащателни системи и финансова информация), като обслужва широк кръг швейцарски и международни клиенти. Преди да се присъедини към SIX Group, тя работи на ключови позиции в The Bank of New York, SWIFT, McKinsey , Bain, както и Европейската комисия. Има MBA от INSEAD.


Стоилка Арсова

Стоилка Арсова, директор на дирекция „Национална Картова Схема“, Борика. Тя е директор на дирекция „Национална Картова Схема“. От 1 януари 2018 г. дирекцията премина на пряко подчинение на Съвета на Директорите на БОРИКА АД. Г-жа Арсова притежава над 15 години опит в банковия сектор в областта на електронните и картови разплащания. Нейната кариера започва в Росексимбанк през 2001 г., в последствие в Картов Център на ДЗИ Банк, където работи като ръководител „Развитие на картовия бизнес“.
След сливането с Пощенска Банка, тя е ръководител „Алтернативни канали за дистрибуция“ и „Дебитни карти“, където сред важните проекти, които оглавява са развитие на електронни канали за разплащания, управление на нови бизнес линии и реорганизиране на дейността за дебитни карти и банкомати след сливането на двете банки. През 2014 г. се присъединява към екипа на „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД, където оглавява ново-създаденото звено „Национална картова схема“. Задачата на звеното е да разработи правила и нови бизнес модели за да подпомогне внедряването на пазара на изцяло българска карта за разплащания с логото на Bcard с нови услуги и трансакции от национално значение.
От началото на 2017 година г-жа Арсова представлява Схемата в Борда на Европейската Асоциация за картови разплащания, в която членуват 11 национални европейски схеми и три асоциации.


Робърт Йенсен

Робърт Йенсен е един от основателите на „Мозаик” – онлайн финтех платформа за инвестиционни консултанти, брокер-дилъри и банки, както и за всеки, който управлява парични средства на клиенти. „Мозаик” предоставя доверителни услуги, изпълнение, финансова отчетност, портал за консултанти, портал с търговското име на клиентите на консултанта и стратегически хъб с портфейли по мотиви и брокерски сметки от водещи разпоредители с активи.
Освен това, г-н Йенсен е управляващ директор на Old Fort Financial – брокер-дилър и депозитар, който предоставя комплексни доверителни решения на корпоративни клиенти от цял свят. Г-н Йенсен отговаря и за операциите на Accuvest Global Advisors и Kodiak Trust Company извън територията на Съединените щати, както и за дейностите на дъщерните компании на Old Fort Financial, а именно – Old Fort Partners, FundHaven, Aegis Corporate Services и Tritonsgate Trust Company.


Вихрен Славчев

Вихрен Славчев, изпълнителен директор, Мнемоника. Има повече от 15 години опит в сферата на ИТ и управлението, придобит в разработка на софтуерни продукти, сферата на недвижимите имоти и услуги и компании във финансовия сектор.
През 2009 г., заедно с Павел Йосифов, създава Мнемоника. Оттогава досега, заедно с ръководения от него екип, продължава да изгражда една от най-динамично развиващите се и успешни български ИТ компании.
Завършил е Техническия университет във Варна, специалност „Автоматика и системи за управление“.


Калин Радев

Калин Радев е CEO и основател на „Софтуер Груп“. Той има повече от 20 години професионален опит в информационните технологии, от които 15 години в сферата на подобряване достъпа до финансови услуги, банковия и микрофинансиращия сектор. Г-н Радев има богат международен опит в ръководенето на стратегически проекти в Европа, Африка, Азия и Пасифик, както и Латинска Америка. Неговите знания и умения са използвани в над 100 проекта по целия свят, включващи разработването на ИТ стратегии и проектирането на софтуерни решения, които ускоряват достъпа до финансови услуги и увеличават ефективността на институциите. Г-н Радев е също така член на борда на директорите на Центъра за микрофинансиране (MFC) и на Индийско-българската бизнес камара.


Мария Косанова

Мария Косанова работи в Хюлет Пакард Ентерпрайз от 2009 година, като стартира на позиция Мениджър партньори в отдел Imaging and Printing Group (IPG). От 2014 година оглавява отдела Технологични услуги за България – HPE Pointnext. Нейният опит е предимно в сферата на продажбите, с основен фокус развитие на нови решения, помагащи на клиентите да оптимизират тяхната IT среда.


Илиян Котев

Илиян Котев е ръководител офис „Управление на дигитални проекти“ в Пощенска банка. Той има повече от 10 години професионален опит във финансовия ИТ сектор, внедряването на ключови за банките
новативни и дигитални ИТ системи. В Пощенска банка отговаря за изпълнението на дигитална стратегия на финансовата институция.


 


Валдис Домбровскис

Keynote speaker: Валдис Домбровскис е заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за еврото и социалния диалог, с втори портфейл „финансова стабилност, финансови услуги и Съюз на капиталовия пазар”.
Преди това е бил три последователни мандата министър-председател на Латвия, поради което е правителственият ръководител с най-дълъг стаж в латвийската история. Преди да бъде избран за заместник-председател на Европейската комисия, Валдис Домбровскис е избран за втори път за член на Европейския парламент (първи мандат в ЕП – през 2004-2009 г.) и член на латвийската делегация в групата на ЕНП. Бил е член на Сейма (парламента) на Латвия (март 2004 – юни 2004, януари 2014 – юни 2014) и министър на финансите на Латвия от 2002 г. до 2004 г.
Валдис Домбровскис е роден на 5 август 1971 г. в Рига, Латвия. Завършва физика в Латвийския университет (1993 г.) и икономика в Рижкия технически университет (1995 г.). Получава степен магистър по физика в Латвийския университет през 1995 г. През 1995-1998 г. работи като научен асистент в Университета в Майнц, Германия, в Института по физика на твърдото тяло в Латвия и в Университета в Мериленд (САЩ).
Преди да започне да се занимава с политика, работи като старши икономист и главен икономист в Националната латвийска банка (1998-2002). В съавторство с Андерс Аслунд, той пише книгата „Как Латвия преодоля финансовата криза”, която излиза от печат през 2011 г.
През ноември 2014 г. Валдис Домбровскис е удостоен с Ордена на трите звезди (Triju Zvaigžņu ordenis) – най-високата държавна награда на Латвийската република.


Ева Майдел

Ева Майдел член на Европейския парламент
Приоритетите на Ева Майдел се фокусират върху подобряване на създаването на умения и използването на иновации и технологии, подпомагането на предприемачите и инвестициите в Европа. Тя е вицепрезидент на Международно европейско движение, заместник-председател на МСП Европа и съосновател на Образование България 2030.

В Европейския парламент тя е член на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, както и на Комитета по икономически и парични въпроси. Работи по ключови документи за Стратегията за единен цифров пазар, Фин-тех и Планът Юнкер за инвестиции за Европа.

„Файненшъл таймс“ включи Ева в „Нова Европа 100“, класацията за най-надарените и най-добри хора на Централна и Източна Европа. Тя също така е включена в селекцията на европейския Форбс 30 под 30. През 2017 г. Ева е отличена с наградата за най-добър евродепутат за 2017 г. в категорията нови технологии, като преди това е спечелила наградата за най-добър новодошъл евродепутат през 2015 г.


Левон Хампарцумян

Главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк
Левон Хампарцумян е главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк от 2001. Той е член на Управителния съвет на БОРИКА и заместник-председател на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). В периода април 2005 – април 2008 г. и април 2011 – април 2015 той е председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България.
Левон Хампарцумян е член на Управителния съвет на Института за пазарна икономика, председател на Настоятелството на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Настоятелството на Висшето училище по застраховане и финанси и член на Настоятелството на City University of Seattle в България.Той е носител на Ордена на звездата на италианската солидарност (Ordine della Stalla della Solidarietà Italiana) и получава титлата Комендаторе от Президента на Република Италия Джорджо Наполитано през 2008 г.През 2012 г. Левон Хампарцумян получава наградата „Мениджър на годината 2012“, връчена му от Президента на Република България Росен Плевнелиев, в конкурса на сп. Мениджър.През 2007 г. фондация „Атанас Буров” му присъжда приза „Буров” за банково управление, той е обявяван два пъти за „Банкер на годината“ – от списание Finance Central Europe през 2005 г. и от вестник „Банкеръ“ през 2007 г. През 2006 г. списание “Мениджър” му връчи приза за мениджмънт. През 2015 г. главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк Левон Хампарцумян е удостоен с Голям сребърен почетен знак за заслуги за Република Австрия.Левон Хампарцумян е дипломиран инженер-химик и професионалният му опит е свързан с ръководни позиции в PriceWaterHouse Coopers и Earnst&Young. В периода 1999 г. – 2001 г. той е бил последователно заместник-министър на икономиката и изпълнителен директор на Агенцията за приватизация.


Цветелина Бориславова

Цветелина Бориславова e мажоритарен акционер (61%) и председател на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка (БАКБ АД) от 2011 г.
През периода 2001-2010 г. Цветелина Бориславова е акционер и председател на Надзорния съвет на „СИБАНК” АД.
Основател, собственик и председател на Управителния съвет на СИЕСАЙЕФ АД, от 2005 г. Холдингът е частно инвестиционно дружество, с широк спектър на дейност, обхващащ банкиране и финансови услуги, спедиция, земеделие, туризъм, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, както и инвестиции в иновативни технологии и природосъобразни проекти. Консолидираните активи на дружеството са на стойност над 1 млрд. евро; регистрираният капитал – 170 милиона евро, а печалбата на компанията достига 25 милиона евро годишно.
Цветелина Бориславова е учредител и председател на фондациите “Кредо Бонум”, „Инициатива глобална България“, „Дигитализация и внедряване на нови технологии“, „Типинг пойнт“, създадени през периода 2002-2018 г.
Социалната дейност на г-жа Бориславова е посветена на инициативи, свързани с опазване на околната среда, възстановяване на културното наследство, образованието, бъдещето на икономиката и устойчивото развитие.
Тя е член на управителния съвет на „Оксфорд Клуб“; член на Консултативния съвет на Инициативата за инвестиции в чиста енергия към програмата на Кеймбридж за устойчиво лидерство от 2012 г., учредител и председател на “Инициатива глобална България” от 2002 г.
От 2006 г. е Цветелина Бориславова е Почетен консул на Исландия в България.
Г-жа Бориславова е магистър по „Международни икономически отношения“ и притежава магистърски степени по „Испанска филология“ и „Английска филология“. Специализирала е „Философия и западни езици“ в Букурещ и Мадрид.


Петър Андронов

Петър Андронов, мениджър за България на КВС Group, гл. изп. директор на ОББ, председател на УС на Асоциация на банките в България. Председател на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Кънтри мениджър на КВС Груп за България, Председател на УС на OББ, Главен изпълнителен директор на ОББ.
Петър Андронов е назначен за изпълнителен директор на СИБАНК през юли 2007 г. През март 2008 г. става главен изпълнителен директор, а от март 2011 г. заема позицията и на кънтри мениджър на КВС Груп за България.
От 2008 г. е член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България и неин представител в Комитета по банков надзор към Европейската банкова федерация.
Преди назначението му в СИБАНК, г-н Андронов заема редица позиции както в частния банков сектор, така и в Българската народна банка. От 2002 г. до май 2007 г. е главен директор на управление „Банков надзор” в Българска народна банка. От 2003 г. до май 2007 г. е член на Управителния съвет на Резервния обезпечителен фонд. Г-н Андронов е член и на Инвестиционния комитет на БНБ.
В периода 2005 – 2007 г. е наблюдател и член на Европейския банков комитет и на Комитета на европейските банкови надзорници към Европейската комисия. В същия период е наблюдател и член на Банковия надзорен комитет към Европейската централна банка.
Г-н Андронов участва в изготвянето на действащото надзорно банково законодателство, в това число Закона за кредитните институции, Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, надзорните наредби на БНБ, указания и др.
Петър Андронов има магистърска степен по Финанси и Банково дело от Университета за световно стопанство. От 1995 г. е лектор в УНСС, във Висшето училище по застраховане и финанси и в Нов Български университет / Международен банков институт – преподава дисциплини „Основи на финансите” и „Банково регулиране”.
Владее английски, немски и руски език.


Франк Янсен

Франкс Янсен, изпълнителен директор Корпоративно банкиране и МСП и член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, ОББ.
Той е назначен за изпълнителен директор и член на Управителния съвет на СИБАНК от май 2008 г. след като в края на 2007 г. белгийската банково – застрахователна група КВС придобива 75% от капитала на СИБАНК.
Професионалната му кариера започва като мениджър на различни ритейл и корпоративни клонове на КВС в Белгия. В периода 1999 – 2003 г. последователно заема поста директор на CSOB Банк Прага и изпълнителен директор на Кредит Банк Полша, където отговаря за кредитния риск и потребителското финансиране. От 2003 г. до постъпването си в СИБАНК заема поста генерален мениджър на КВС Франция.
Франк Янсен е магистър по право и магистър по бизнес администрация от Университета в Антверпен.
Владее български, фламандски, френски, немски, английски и полски език.


Петя Димитрова

Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка.
Професионалният й път в Пощенска банка започва през 2003 г. като главен финансов директор на осемте дъщерни компании на „Юробанк И Еф Джи Груп“ в България. През 2005 г. заема и длъжността прокурист на Пощенска банка. През 2007 г. е назначена за изпълнителен директор и член на УС на ДЗИ Банк. След юридическото сливане на ДЗИ Банк и Пощенска банка тя става изпълнителен директор и член на УС на обединената банка. През 2012 г. г-жа Димитрова става главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка. Под нейно ръководството през 2016 г. Пощенска банка придобива и интегрира за рекордно кратко време дейността на Алфа Банк – клон България, което е поредната стъпка в затвърждаването на позицията й на системна за пазара банка и в разширяването на клиентската й база.
Г-жа Димитрова започва кариерата си през 1996 г. в Консулския отдел на Американско посолство. След това, в периода 1998-2003 г. работи в PricewaterhouseCoopers като старши мениджър и старши одитор.
Г-жа Петя Димитрова е дипломиран експерт-счетоводител от Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA) в Лондон, има EMBA степен от Университета в Шефийлд, Великобритания и две магистърски степени по „Финанси и банково дело“ и „Туризъм“ от Университета за национално и световно стопанство и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Притежава още дипломи по програма за развитие на мениджърските умения от ALBA Бизнес училище за следдипломна квалификация, Харвард; сертификат за мениджърски умения от Университет Джорджтаун, Вашингтон; диплома по „Управление и социално развитие на НПО“ от Аристотеловия университет в Солун и Македонския университет, Гърция. Г-жа Димитрова е придобила професионална квалификация във Великобритания, Гърция, Холандия, Белгия, САЩ и България и е участвала в различни престижни международни обучения, семинари и конференции.
Г-жа Димитрова е член на управителните съвети на Асоциацията на банките в България, на фондация „Атанас Буров“, на „Борика“ АД, на сдружение „Ендевър България“, на Международния банков институт, на Университетския съвет на Американския университет в България, както и член на Индустриалния консултативен съвет по промишлеността на CITY College към университета в Шефийлд, Великобритания. Също така е член на Young Presidents’ Organization (YPO); член на Форума на младите световни лидери (Young Global Leaders Forum) към Световния икономически форум; член на Gerson Lehrman Group Accounting Council, Лондон; член на Chartered Management Institute, Великобритания и съосновател на Обществения съвет на жените в бизнеса.
Петя Димитрова е носител на редица национални и международни отличия.


Питър Барон

Питър Барон, CEO TBIF Financial services, член на изпълнителния комитет на 4finance Group S.A. Той е е бизнес лидер с богат опит в потребителското банкиране с фокус върху дигиталната трансформация и бизнес развитие. Експерт в разработването на стратегически инициативи в областта на кредитирането, той е посветен на поддържането на репутация, основана на качество, обслужване и безкомпромисна етика.
Във времето заема водещи консултантски и инвестиционни роли. За повече от 16 години професионална кариера участва в бордовете на множество мултинационални и местни компании в Обединеното кралство, Русия, Македония, по-късно и в Украйна, където заема позиции като главен изпълнителен директор на VAB Bank и VAB Group, член на TBIF Financial Services BV (TBIF), като успешно управлява трансформацията на корпоративната идентичност и създаването на първия украински финансов супермаркет в областта на финансовите услуги на дребно.
От 2012 г. поема поста вицепрезидент „Стратегия” за TBIF, като съветник на управляващия директор по банковите и небанкови операции на групата в Централна и Източна Европа, подпомага 4finance Group S.A. в разработването на банкова стратегия и цели за придобиване. От 2016 г. Питър Барон е управляващ директор на TBIF, а наскоро е назначен за член на Изпълнителния комитет на 4finance Group S.A.
Притежава бакалавърска степен по Инвестиции и управление на финансови рискове от Cass Business School, Великобритания.


Мирослав Вичев

МИРОСЛАВ ВИЧЕВ е главен изпълнителен директор на платежния и картов оператор БОРИКА. Има над 25 години опит в сферата на информационните технологии за банковия сектор. Преди да се присъедини към дружеството заема редица ръководни позиции: ръководител „Приложни системи“ в Българска пощенска банка, старши мениджър „Управленско консултиране и ИТ“ в Deloitte & Touche, ръководител на „Консултантски отдел“ в „Майкрософт България“ и консултант по избора на система РИНГС към БНБ, директор „Информационни технологии“ в ТБ „Биохим“, изпълнителен директор на Банка ДСК. Наред с това е член на надзорния съвет на пенсионна компания „ДСК Родина“, член на съвета на директорите на „Дружество за касови услуги“ и член на съвета на директорите на OTP Bank (Русия), зам.главен изпълнителен директор на OTP Bank (Унгария) и главен информационен мениджър на банковата група. Завършил е Техническия университет в София.


Ваня Манова

Ваня Манова e мениджър на MasterCard за България и Македония
Г-жа Манова се присъединява към MasterCard през 2008 г. като Мениджър връзки с клиенти. През последните години тя ръководи представителството на компанията в България и помага за позиционирането на MasterCard като стратегически партньор на ключови клиенти, нетрадиционни партньори и местни правителствени институции и регулаторни органи. Г-жа Манова лансира и работи за разрастването на безконтактните плащания в България и Македония, област, в която MasterCard е безспорен лидер и на двата пазара.
Ваня Манова работи в банковата индустрия в продължение на 20 години. Започва през 1995 г. като системен администратор в Българо-Руската Инвестиционна Банка (сегашната CIBank). Преди да се присъедини към MasterCard, тя е Директор „Банкови карти“ в ДЗИ Банк (по-късно слята с Пощенска Банка). Завършила е Софийска математическа гимназия (СМГ) и има магистърска степен по Компютърни технологии от „Техническия Университет“ в София. Ваня има три деца.


Ираван Хира

Генерален директор Хюлет-Пакард Ентърпрайс България. Иравaн Хира e Генерален директор на Хюлет-Пакард в България и на Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Център в продължение на шест години.
Под ръководството на Ираван Хира, Хюлет-Пакард България е ултимативен лидер в ИТ сектора в страната ни и постига пазарни резултати, които извеждат българското подразделение на компанията на водеща позиция в региона на Източна Европа. През периода Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Център става най-големия работодател в ИТ индустрията в България с над 6000 служители и реализиран износ на услуги на стойност от 260 милиона лева само през 2014г.
Г-н Хира работи в Хюлет-Пакард България от създаването на компанията в страната ни през 1998г. и заема различни търговски и управленски позиции. Той притежава специална експертиза в областта на телекомуникациите и бизнес мениджмънта. За постигнати високи професионални успехи е отличаван два пъти с членство в „Клуб на победителите” на корпорацията Хюлет-Пакард.
Сред приоритетите на г-н Хира са утвърждаването на лидерството на Хюлет-Пакард в България, внедряването на технологични иновации за постигане на устойчив икономически растеж, развитието и популяризирането на корпоративната социална отговорност като важна обществена функция на компаниите и стимулиране на предприемачеството в сферата на високите технологии в страната ни. Заради активната си дейност в тези направления, Ираван Хира е избран за председател на Български форум на бизнес лидерите през 2013г. Член е на управителния съвет на Джуниър Ачийвмънт България, на Американската търговска камара в България (AmCham) и редица други водещи бизнес организации в страната. През 2010 г. е финалист в престижния конкурс „ Мениджър на годината“.
Преди да се присъедини към НР, Ираван Хира заема водещи позиции в S&T България.
Ираван Хира има магистърска степен по компютърни технологии от Техническия университет в гр. София.


Калин Радев

Калин Радев е CEO и основател на „Софтуер Груп“. Той има повече от 20 години професионален опит в информационните технологии, от които 15 години в сферата на подобряване достъпа до финансови услуги, банковия и микрофинансиращия сектор. Г-н Радев има богат международен опит в ръководенето на стратегически проекти в Европа, Африка, Азия и Пасифик, както и Латинска Америка. Неговите знания и умения са използвани в над 100 проекта по целия свят, включващи разработването на ИТ стратегии и проектирането на софтуерни решения, които ускоряват достъпа до финансови услуги и увеличават ефективността на институциите. Г-н Радев е също така член на борда на директорите на Центъра за микрофинансиране (MFC) и на Индийско-българската бизнес камара.


Софи Бертин

Софи Бертин е основател и изпълнителен директор на Parnima consulting, Швейцария. Преди това работи за SIX Group, Швейцария – компания, осигуряваща цялата инфраструктура на Швейцарския финансов център (борса, всички транзакции около ценни книжа, разплащателни системи и финансова информация), като обслужва широк кръг швейцарски и международни клиенти. Преди да се присъедини към SIX Group, тя работи на ключови позиции в The Bank of New York, SWIFT, McKinsey , Bain, както и Европейската комисия. Има MBA от INSEAD.