Лектори 2023

ЛЕКТОРИ

ЛЕКТОРИ

ЛЕКТОРИ

ОТКРИВАНЕ

Нина Стоянова
Подуправител, ръководител на управление „Банково“, и член на Управителния съвет на Българската народна банка

Нина Стоянова e подуправител, ръководител на управление „Банково“, и член на Управителния съвет на Българската народна банка, избрана на 29 юли 2015 г. от 43-тото Народно събрание за 6-годишен мандат.Преди това, в периода 2007-2015 г. е била главен юрист, директор на дирекция „Правна“ в БНБ. По това време е и член на Правния комитет към Европейската система на централните банки. През септември-декември 2006 г. е юрисконсулт в Европейската централна банка в дирекция „Правни услуги“ по програма за краткосрочни назначения в Европейската система на централните банки. В периода 2004-2015 г. е била правен съветник на борда на „Печатницата на БНБ“, от 2001 г. до 2004 г. е член на съвета на директорите на печатницата.От 1994 г. до 1999 г. е юрисконсут в дирекция „Правна“ на централната банка, а до 2006 г. – старши юрисконсулт.

Панел 1: Трансформацията ESG – новият дневен ред вече е тук. Устойчив бизнес, устойчиви финанси, устойчиви инвестиции и компании. Всеобхватна промяна и важната роля на банките в този процес.

Филип Феранте

Генерален мениджър корпоративно устойчиво развитие, KBC Group

В качеството си на старши Генерален мениджър корпоративно устойчиво развитие, Филип съдейства на KBC Group и всички нейни дъщерни дружества и филиали, за да се увери, че техните сегашни и бъдещи бизнес практики са екологично и социално устойчиви и са в съответствие с практиките за добро управление. Той ръководи централен експертен екип в главния офис и работи с екип от отговорни генерални мениджъри по устойчиво развитие във всяка от основните държави на KBC, за да осигури надлежното изпълнение на политиките.

Филип започва кариерата си в KBC през 1993 г, като през годините работи в клоновете в Париж, Ротердам и Италия. През 1997 г. той приема първия си международен пост в Атланта, САЩ, като мениджър по корпоративни връзки. Пет години по-късно той се премества в Сингапур, където става ръководител по корпоративно банкиране, а две години след това – мениджър на клона на KBC Shenzhen в Китай.

Петър Андронов

Председател на Надзорния съвет на ОББ

През 2021 г. Петър Андронов се присъедини към Изпълнителния комитет на КВС Груп в качеството си на изпълнителен директор и главен изпълнителен директор на бизнес ресор “Международни пазари”, поемайки отговорност за бизнеса на Групата на четири от нейните основни пазари – България, Унгария, Словакия и Ирландия. В рамките на това ново назначение г-н Андронов отговаря и за дейността на KBC Асет Мениджмънт поемайки поста Председател на Съвета на директорите.

През 2021 г. Петър Андронов стана член на Управителния съвет на КВС Груп и главен изпълнителен директор за международните пазари, поемайки отговорност за бизнеса на Групата на четири от нейните основни пазари – България, Унгария, Словакия и Ирландия. В рамките на това ново назначение г-н Андронов отговаря и за дейността на KBC Асет мениджмънт, поемайки поста Председател на Съвета на директорите. През 2021 г. той стана председател на Надзорните съвети на ОББ, ДЗИ, както и на компаниите на групата в останалите три страни. След придобиването на Райфайзенбанк България от белгийската група, вече е председател и на Надзорния съвет на KBC Банк България.

Цветанка Минчева

Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк

Цветанка Минчева започва кариерата си в УниКредит в България като стажант през 2001 г. През годините е заемала различни търговски и мениджърски позиции. Отговаряла е за разработването и развитието на алтернативните канали в банката.
От 2007 г. Цветанка участва в координацията и развитието на алтернативни канали за дистрибуция, като е призната за значителния си принос и въвеждането на иновации в търговията на дребно и други области на банката.
От септември 2013 г. е директор „Банкиране на дребно“ и член на УС в УниКредит Булбанк. Допринася и има водеща роля в развитието на банкиране на дребно, както и за внедряване на иновации в различни сфери на банката.
През 2017 г. Цветанка става директор „Глобално банково обслужване“ като успешно реализира множество стратегически и трансформационни проекти.
От март 2020 до юни 2021 г. тя заема длъжността заместник главен изпълнителен директор на УниКредит Банк Румъния.
Има икономическо образование, завършила е и MBA програма по международен бизнес в MIB School of Management в Италия.
От септември 2021 г. тя е член на Управителния съвет на Съвета на жените в бизнеса в България.
През март 2022 г. Цветанка Минчева е избрана за заместник-председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България.

Петя Димитрова

Главен изпълнителен директор на Пощенска банка

Г-жа Петя Димитрова е главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка (с правно име „Юробанк България“ АД). Професионалният ѝ път в Пощенска банка започва през 2003 г. като главен финансов директор на осемте дъщерни компании на „Юробанк И Еф Джи Груп“ в България. През 2005 г. заема и длъжността прокурист на Пощенска банка. През 2007 г. е назначена за изпълнителен директор и член на УС на ДЗИ Банк. След юридическото сливане на ДЗИ Банк и Пощенска банка тя става изпълнителен директор и член на УС на обединената банка. През 2012 г. г-жа Димитрова става главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка.

Тамаш Хак-Ковач

Председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК

Г-н Тамаш Хак-Ковач е председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на Банка ДСК от ноември 2020 г. Преди това, от 2012 г. той заема поста председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на JSC OTP Bank, украинското дъщерно дружество на ОТП. Преди това работи като председател и главен изпълнителен директор на дъщерното дружество на Commerzbank в Унгария (2000-2007). От 2007 г. ръководи дъщерното дружество на Commerzbank в Москва, а от 2010 г. управлява дивизията на Commerzbank за Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

Г-н Тамаш Хак-Ковач е завършил Университета по икономически науки в Будапеща, магистър по финанси и счетоводство. Учил е също в Университета на Саар, Саарбрюкен, Германия, във Виенския университет, Австрия и в Международния институт за управленско развитие, Лозана, Швейцария. От 2004 г. е сертифициран Chartered Financial Analyst®.

Георги Заманов

Член на УС на Асоциацията на банките в България

Георги Заманов e магистър по икономика и финанси от УНСС и по ядрена физика от СУ „Св. Климент Охридски“. Започва кариерата си като анализатор в БНБ. Преминава през ОББ, HVB „Биохим“ и Уникредит Булбанк. От 2007 г. последователно е бил член на управителния съвет на Unicredit Ваnk – Сърбия, където е отговарял за управлението на риска, а след това и на Unicredit Ваnk в Украйна, отговарящ за корпоративното и инвестиционно банкиране. От януари 2016 г. се присъединява към екипа на Алианц Банк България като изпълнителен директор. От началото на 2017 г. е главен изпълнителен директор на Алианц Банк България. Член е на Управителния съвет на Асоциацията на българските банки.

Каталин Крецу

Генерален мениджър на Visa за България, Румъния, Хърватия и Словения

Каталин Крецу е генерален мениджър във Visa Europe за България, Румъния, Словения и Хърватия. Той става част от Visa през 2004 г., поемайки управлението на операциите на компанията в България и Румъния. След присъединяването им към ЕС през 2007 г. и реорганизация във Visa Europe двете страни се оказват в различни подрегиони. Крецу поема регионалното управление на пазарите в Румъния, Хърватия, Словения, а по-късно и Малта. През 2021 г. след нова реорганизация поделенията в България, Румъния, Хърватия и Словения стават част от централноевропейския регион за Visa Europe и така, близо 15 години по-късно, България отново влиза в региона, за който отговаря Крецу .

Димитриос Горанитис Съдружник, глобален лидер за банков и регулаторен риск, Делойт Централна Европа

Димитриос се присъединява към Делойт Централна Европа през януари 2017 г. в направление Банков и регулаторен риск. Преди Делойт Централна Европа, Димитриос ръководи Банков и регулаторен риск в Делойт Малта.

Димитриос има богат опит с национални и международни регулатори, включително Федералната банка на САЩ, ЕЦБ, SSM, ESM, ESMA, EBRD и регулатори в Обединеното кралство, Белгия, Гърция, Кипър, Ирландия, Португалия, Малта, България, Словения, Румъния, ОАЕ, Казахстан и т.н. Димитриос е подкрепил редица клиенти по време на кредитната криза и е работил интензивно с регулаторите и кредиторите по прегледи на качеството на активите и стрес тестове, програми за трансформиране на кредитния риск, надзорни рамки и рамки за възстановяване/преструктуриране.

Панел 2: AI – алгоритъмът на новата технологична революция. Нов мощен тласък към дигиталното бъдеще на финансовия бизнес.

Мирослав Вичев
Главен изпълнителен директор на БОРИКА

МИРОСЛАВ ВИЧЕВ е главен изпълнителен директор на платежния и картов оператор БОРИКА. Има над 30 години опит в сферата на информационните технологии за банковия сектор. Преди да се присъедини към дружеството заема редица ръководни позиции: ръководител „Приложни системи“ в Българска пощенска банка, старши мениджър „Управленско консултиране и ИТ“ в Deloitte & Touche, ръководител на „Консултантски отдел“ в „Майкрософт България“, директор „Информационни технологии“ в ТБ „Биохим“, изпълнителен директор на Банка ДСК. Наред с това е член на надзорния съвет на пенсионна компания „ДСК Родина“, член на съвета на директорите на „Дружество за касови услуги“ и член на съвета на директорите на OTP Bank (Русия), заместник главен изпълнителен директор „Информационни технологии и операции“ в OTP Bank (Унгария). Носител е на титлата „Мениджър на годината 2021“ в най-престижния конкурс за бизнес лидери у нас, организиран от сп. „Мениджър“. Притежава и отличие за “Цялостен принос за издигане на авторитета на ИТ професионалистите в българските организации”. Завършил е Техническия университет в София.

Горан Ангелов
Основател и управител на IBS

Горан Ангелов е основател и управител на Ай Би Ес България (IBS) една от водещите ИТ компании в страната с фокус върху финансовата индустрия, аналитикс решенията и системната интеграция. Текущо IBS изпълнява ключови проекти във водещи банки, свързани с дигиталната трансформация, PSD2 регулацията, модернизирането на инфраструктурата и управлението на информационните активи. Горан Ангелов има инженерно образование със специалност автоматизация на производството. Той има повече от 20 години опит в сферата на информационните и комуникационните технологии и участие в редица успешно реализирани мащабни ИТ проекти за бизнеса и публичния сектор.

Валентин Гълъбов
Председател на Управителния съвет на tbi bank

Валентин Гълъбов има над 28 години доказан професионален опит, по-голяма част от които на ръководни позиции в утвърдени международни и местни компании и институции. Той е част от екипа на tbi от самото й създаване през 2002 г. и е една от ключовите фигури със сериозен принос в местното развитие на групата. Към момента, г-н Гълъбов е председател на Управителния съвет (УС) на tbi bank – challenger банка в Югоизточна Европа и регионален лидер в алтернативните разплащателни методи. Бизнес моделът и фокусираният върху клиентите подход превърнаха tbi в най-рентабилната и ефективна банка в страната за 2022 (класация К10 на „Капитал“).

Галя Димитрова
Управляващ съдружник на IRIS Solutions 

Галя Димитрова има дългогодишна успешна кариера като банкер .
Изпълнителен директор и член на Управителния съвет последователно на Алианц Банк, Креди Агрикол, ТБ “Виктория”.
Ресорите, за които тя отговаря са Ритейл банкиране, Операции, клонова мрежа и дигитални канали (карти, интернет и мобилно банкиране).
Един от най-големите ентусиасти по отношение въвеждане на open banking решения във всички сфери.
Преди три години основава с екип от съмишленици финтех стартъпа IRIS Solutions. Компанията става първият лицензиран от БНБ за Third Party Provider(TPP) по Втората платежна директива на ЕК (PSD2) стартап, пастортизиран за Европейския съюз.
Цел на IRIS Solutions e да стане доверен и предпочитан доставчик на решения и услуги на база на Отвореното банкиране .

Член на УС на Българската Финтех Асоциация.

Димо Русинов
Директор, Делойт Консултинг

Димо е опитен мениджър с повече от 15 години в софтуерната индустрия и информационните технологии, с фокус към техническо и стратегическо управление на екипи и проекти, интеграции и архитектура и мениджмънт на Cloud проекти и услуги.

С доказаната си способност да изгражда и ръководи както продуктови, така и проектни екипи, Димо води сложни проекти за дигитална трансформация, преструктуиране, разработка и внедряване на локални и Cloud приложения, като води и публични лекции по темите.

Георги Ганев
Изпълнителен директор на IBM България

Георги Ганев е Търговски директор на IBM България. Под негово ръководство са всички дейности, свързани с бизнес екосистемата от клиенти и бизнес партньори на компанията, обхващайки цялото портфолио от продукти и услуги на IBM. Георги ръководи проекти, свързани с внедряване и развитие на иновативни технологии, включително изкуствен интелект, облачни технологии, блокчейн, в сферата финансовите услуги и банковия сектор. Същият разполага с богат професионален опит и заема редица управленски позиции по време на дългогодишната си кариера в IBM.

Панел 3: Клуб Digital Leader – Решиха ли банките FinTech уравнението, или вече има ново уравнение?

Софи Бертин
Основател и изпълнителен директор на Serapy, Швейцария

Софи е основател и главен изпълнителен директор на Serapy AG, компания, чиято цел е подобряване на обучението за постигане на съответствие с нормативните изисквания въз основа на принципите на онлайн геймификацията и ролевата игра. Освен това, през 2016 г. тя основава Parnima Consulting, която предоставя експертни съвети по регулаторни теми на ЕС. Софи има уникална комбинация от повече от 25 години работа като висш ръководител в Европейската комисия в областта на предоставяне на държавна помощ за банките по време на финансовата криза и има принос към действащите банкови разпоредби на ЕС. Понастоящем Софи заема следните постове:

– Старши съветник на Bain & Co, престижна стратегическа консултантска компания,

– Съветник на Loyal VC, канадска фирма за рисков капитал, инвестираща в иновативни сектори по целия свят

– Старши съветник на големи юридически кантори в САЩ. По време на работата си в тях, през 2018 г. Софи беше номинирана от FT за наградата „иновативни адвокати“ за дейността си по белгийска енергийна схема.

Даниел Джолев

Старши мениджър и заместник директор на Дигитални и информационни технологии на УниКредит Булбанк

Даниел Джолев е магистър и бакалавър в Технически университет- София, Компютърно и софтуерно инженерство. Той има богат опит в ръководенето на ИТ екипи в банковия свят, както и технологичен опит – като програмист и ИТ архитект. Участвал е в редица проекти за дигитализация на банкови услуги. Преподавал е в ТУ-София различни езици за програмиране и управление на бази данни, включително и настоящ курс – Дигитализация в банкирането. В момента е докторант в катедра Компютърни системи към ФКСУ.

В свободното си време обича да прекарва време със семейството си и да се наслаждава на пътувания.

Гуркан Папила
Старши вицепрезидент „Технологии“ в tbi bank

Гуркан Папила заема позицията старши вицепрезидент “Технологии” в tbi bank. Основната му цел е да пренася дигиталното преживяване на клиентите и служителите на банката на още по-високо ниво. Гуркан има над 24 години професионален опит в различни сектори и е заемал позиции, сред които: IT Operations Manager в Citibank Турция и Израел, Head of Cloud and Security Services в най-големия турски телекомуникационен оператор Turkcell, както и CIO and Digital Transformation Manager в един от най-големите индустриални холдинги в Турция – Eczacibasi. Носител на признанието “Най-добър главен директор Информационни технологии” в Турция за 2022 г. Старши вицепрезидентът в банката има диплома по “Иконометрия и количествена икономика” от университета в Мармара, както и по “Електронно инженерство” от университета в Истанбул.

Татяна Иванова

Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор „Дигитализация, данни и операции“ на ОББ, Иновационен лидер на KBC Груп в България

Татяна Иванова започва своята кариера в Сосиете Женерал и досега е изградила богата международна кариера, заемайки ръководни позиции в различни подразделения на групата, сред които Директор „Банкиране на дребно“ в Република Македония, Директор „Насърчаване на продажбите“ в Русия, Маркетинг мениджър в Централата в Париж, Директор „Маркетинг и дигитално банкиране“ в Сосиете Женерал Експресбанк, България.

Присъединява се към ОББ в началото на ноември 2018 г. като Директор на Дирекция „Банкиране на дребно и дигитални продажби“.

В началото на 2020 е назначена на позицията член на Управителния съвет и изпълнителен директор “Маркетинг и дистрибуция – Банкиране на дребно“ в ОББ.

През ноември 2022 г. е избрана за изпълнителен директор Дигитализация, данни и операции на ОББ, а през Април 2023 поема ролята на Иновационен лидер на KBC Груп България.

Член e на Съвета на директорите на Борика АД и ДКУ АД.

Стоилка Арсова
Директор „Национална картова и платежна схема“, част от БОРИКА

СТОИЛКА AРСОВА е директор на дирекция „Национална картова и платежна схема“. От 1 януари 2018 г. дирекцията премина на пряко подчинение на Съвета на Директорите на БОРИКА АД. Г-жа Арсова притежава над 20-годишен опит в банковия сектор в областта на електронните и картови разплащания. Кариерата й започва в Росексимбанк през 2001 г., в последствие изпълнява ръководни длъжности в Картов Център на ДЗИ Банк и Пощенска банка. През 2014 г. се присъединява към екипа БОРИКА АД. Задачата на дирекцията, която оглавява, е да разработи правила и нови бизнес модели, за да подпомогне внедряването на пазара на нови услуги и трансакции от национално значение, чрез въвеждане на изцяло българска карта за разплащания с логото Bcard и платежни инструменти за незабавни плащания от сметка в сметка с логото Blink. От началото на 2017 година г-жа Арсова представлява Схемата в Борда на Европейската Асоциация за картови разплащания (ECPA) , a от април 2020 г. – в Борда на Европейската кооперация за картови разплащания (ECPC).

Лина Върбанова

Началник отдел CRM в Пощенска банка

Лина Върбанова има над 15 години банков опит във водещи банки на българския пазар. Основният й професионален опит е свързан с поведенчески анализ, автоматизиране на продажбени процеси, маркетинг и комуникации в дигитална среда, customer lifecycle management. От 2016 година оглавява отдел CRM в Пощенска банка, като бизнес звеното играе една от ключовите роли за постигнатите успешните резултати в банкиране на дребно. Лина Върбанова има ключов принос за внедряване на редица високотехнологични решения за дигитализация на процесите, свързани с анализ на клиентски данни, водещи до висока ефективност и конкурентоспособност. Притежава MBA степен в Cotrugli Business School (2012), както и магистърска степен по Artificial Intelligence в Said Business School, University of Oxford.