Програма 2015

Aрхив 2015 ПРОГРАМА

ПРОГРАМА

Финансов форум Иновации

София, 16 юни (вторник) 2015, София хотел Балкан, зала „Средец“


9.00     Регистрация на участниците


9.30     Откриване на форума


Панел 1: Иновирането във финансовия бизнес – стимули, регулация, предизвикателства, настояще, визия за бъдещето?

Модератор: Валентин Панайотов, председател на Асоциация Банка на годината


9.40 – 10.00 Регионалната кибер-сигурност във финансовия сектор: предизвикателства и решения“
Д-р Фернандо Монтес-Негрет Финансов център за аналитична подкрепа на Световната банка във Виена (FinSAC), доктор хонорис кауза на ВУЗФ


10.00 – 11.30 Петър Андронов, мениджър за България на КВС Group, главен изпълнителен директор и председател на УС на СИБАНК, председател на УС на Асоциация на банките в България
Тема: „Бъдещето на банковото посредничество”

Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор и председател на УС на УниКредит Булбанк

Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка

Ираван Хира, генерален директор, Хюлет-Пакард България

Софи Бертин, мениджър Корпоративно развитие SIX Group, Швейцария
Тема: “Банкови иновации“


11.30 – 11.45     Кафе пауза


Панел 2: Технологичните иновации – неизбежната част от цялостното обновяване на финансовия бизнес
Модератор: доц. д-р Евгени Евгениев, ВУЗФ


11.45 – 12.05 „Израелската високотехнологична еко-система: пътят към успеха“
Карин Майер Рубинщайн, главен изпълнителен директор, Israel Advanced Technology Industries (IATI)


12.05 – 13.00  Стоилка Арсова, директор „Национална картова схема“, БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ
Тема: „Национална карта БиКарт, фактор за развитие на пазара на картови трансакции“

Ваня Манова, мениджър на MasterCard за България
Тема: „Иновациите в картовия бизнес”

Винс Пауър, ръководител отдел „Банкиране“ и Ералд Гоос, ръководител отдел „Риск и разплащания“, SKRILL
Тема: „Payments Trends, What Apps and what will win“


13:00 – 13.30  Обяд


Панел 3: Движи се бързо или умирай бавно. Имат ли алтернатива иновациите във финансовия сектор?

Модератор: гл. ас. д-р Радостин Вазов, ВУЗФ


13.30 – 13.50 „Big data и функция на предпочитанията в банковите услуги“
Проф. д.ф.н. Николай Витанов, Институт по механика към БАН


13.50 – 15.00 Кристоф Де Мил, изпълнителен директор и член на УС на СИБАНК
Тема: „The role of design thinking“

Цветанка Минчева, член на УС и главен директор “Банкиране на дребно”,    УниКредит Булбанк
Тема: „Иновации в полза на клиента“

Боян Стефов, ръководител на направление “Корпоративно банкиране”, член на УС на банка ДСК
Тема: „Подобряване на корпоративните продажби посредством създаване на нов модел на корпоративно банкиране в Банка ДСК


 15:00 – 15:15  Кафе пауза


15.15 – 16.30  Софи Бертин, мениджър Корпоративно развитие SIX Group, Швейцария
Тема: „Иновациите в SIX Group“

Румен Радушев, началник управление „Индивидуално банкиране“, Пощенска банка
Тема: „Дигитални иновации от Пощенска банка“

Ани Ангелова, изпълнителен директор, Райфайзенбанк (България)
Тема: „Нови преспективи в банковото обслужване през социалните мрежи”


16.30       Заключителни думи