Лектори

ЛЕКТОРИ

ЛЕКТОРИ

ЛЕКТОРИ

Панел 1: FinAI: революционният колайдер за финансовия бизнес

Александър Николов

Основател и изпълнителен директор на AI Solutions

Основател и изпълнителен директор на AI Solutions, където се фокусира върху доставянето на първокласни услуги на клиентите, с които се внедряват автоматизация на бизнес процесите и AI иновации за максимизиране на бизнес резултатите във финансовия сектор в международен план. Той има над 20 години бизнес, технически и управленски опит на глобални проекти в различни индустрии. В края на 2021г. поема ролята Управляващ директор на Kyndryl-България, където в рамките на три години развива дигиталните иновации в България и превръща Kyndryl-България в лидер на дигиталните трансформации в Kyndryl inc. През 2017г. встъпва като директор на IBM Global Technology Services в България, където допринася за разширяването на бизнеса на IBM в страната. Александър Николов завършва ЕMBA в Американския университет в България, също така има лидерска и професионална сертификация от London Business School и IBM Training Academy и PWC.

Мирослав Димитров

Старши мениджър, AI & Data, Делойт България

Мирослав има силен опит в Azure и е ръководил малки и големи проекти като технически ръководител.
Той също е запознат с AWS и GCP облачни платформи, както и водеща дисциплина за анализ на данни в България, като води екип от 20 души под себе си.
Мирослав има повече от 10 години опит в проектирането на ETL,  Data Warehouse и Облачни решения. Освен това е участвал и има компетенции в преобразуване на данни с помощта на различни технологии и езици като  PySpark, Python, SQL главно в Databricks, работещи с пакетни и поточни данни.
Мирослав има опит в проектирането на Data Models и Data Marts решения.
Мирослав е водил проекти за клиенти като: Zalando SE, Danone, P&G, Ahold Delhaize, DNB, Danske Bank.

Димо Русинов

Директор Облачни услуги, Делойт България

Димо има над 15 години опит в софтуерната индустрия, свързани с техническо управление, облачна и корпоративна архитектура и системно инженерство.
С компетенции в изграждането и ръководството както продуктови, така и проектни екипи в облачната област и голям опит с предоставянето на множество проекти паралелно навреме и в рамките на бюджета. Димо е участвал като ръководител както и големи многоекипни проекти. Участвале е в изготвянето и определянето на стратегия за обучение и развитие на членовете на екипа.
Димо има доказана компетенция да влезете в техническата ролята на облачен архитект, както и ръководството на екипи в сложни проекти изцяло от бизнес страна.
Extended experience with end-to-end, solutions and migrations architectures, automation, systems integration.

Горан Ангелов
Основател и управител на IBS

Горан Ангелов е основател и управител на Ай Би Ес България (IBS) една от водещите ИТ компании в страната с фокус върху финансовата индустрия, аналитикс решенията и системната интеграция. Текущо IBS изпълнява ключови проекти във водещи банки, свързани с дигиталната трансформация, PSD2 регулацията, модернизирането на инфраструктурата и управлението на информационните активи. Горан Ангелов има инженерно образование със специалност автоматизация на производството. Той има повече от 20 години опит в сферата на информационните и комуникационните технологии и участие в редица успешно реализирани мащабни ИТ проекти за бизнеса и публичния сектор.

Христина Марценкова

Главен оперативен директор и изпълнителен директор на Алианц Банк България

Христина Марценкова e магистър по застраховане и социално дело от СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов и бакалавър по Макроикономика в УНСС. Кариерата си стартира в ИТ компания като продуктов мениджър и Мениджър по качество на управлението ISO 9001. От 2002 г. се присъединява към екипа на Алианц България. Започва работа в живото-застрахователна и универсална агентска мрежа, след което става мениджър на един от централните офиси за продажби в София. Преминава в направление „Операции“, където ръководи редица проекти на дружествата от групата на Алианц България. От 2013 г. е избрана за главен изпълнителен директор и член на управителния съвет на „Алианц Лизинг България“. От 2017 г. е избрана за главен оперативен директор на „Алианц Банк България“ с ресори ИТ, Организация и процеси, Бек офис операции, Сигурност и Административно-стопанска, а от началото на 2019 г е и изпълнителен директор на Алианц Банк България.

Румен Радушев

Мениджър сектор „Банкиране на дребно“, Пощенска банка

Румен Радушев има над 15 години мениджърски опит във водещи международни банки, опериращи на българския пазар. От 2019 г. е мениджър на Сектор “Банкиране на дребно” в Пощенска банка. За последните близо 10 години с екипите на банката внедрява множество иновации, сред които дигитален портфейл, дигитални зони за експресно обслужване, последното поколение чатбот EVA и много други продукти и услуги, отличени с над десетки български и международни престижни награди.
Румен Радушев е завършил „Финанси“ в УНСС, притежава магистърска степен (MBA) от Westminster Business School, Лондон и е специализирал банкиране на дребно на множество обучения в Англия, Австрия, Италия и др. Той е завършил две от програмите на престижния международен институт INSEAD, Фонтенбло – за дигитална трансформация и иновации, както и за стратегически мениджмънт.

Цветомир Досков

Основател и изпълнителен директор, Сирма Бизнес Кансълтинг 

Предприемач, Инвеститор и Мениджър с 25 години опит при създаване на автоматизирани и автономни решения и продукти за индустрията на Финансовите услуги и интегрирани финанси. В частност си партнирам с Банки, Застрахователи, Пенсионни и инвестиционни фондове. Развивам знания с фокус развитие на бизнеса с финансови услуги, привличане на инвестиции, стартиране на продукти и услуги, създаване на екипи.
Започнах да се занимавам с финансови продукти, разплащания и регулации в края на 20-ти век. Тогава това беше стремеж, сега вече себеизразяване. В днешни дни активно служа и помагам на всички във финансовата индустрия, за да се адаптират към дигиталната реалност и да заживеят пълноценен живот с потребителите, както и за това да дадем на клиентите сигурни, достъпни и разбираеми решения на приемливи за тях ниво и съотношение качество към цена.

МОДЕРАТОР

Стоилка Арсова
Директор „Национална картова и платежна схема“, част от БОРИКА

СТОИЛКА AРСОВА е директор на дирекция „Национална картова и платежна схема“. От 1 януари 2018 г. дирекцията премина на пряко подчинение на Съвета на Директорите на БОРИКА АД. Г-жа Арсова притежава над 20-годишен опит в банковия сектор в областта на електронните и картови разплащания. Кариерата й започва в Росексимбанк през 2001 г., в последствие изпълнява ръководни длъжности в Картов Център на ДЗИ Банк и Пощенска банка. През 2014 г. се присъединява към екипа БОРИКА АД. Задачата на дирекцията, която оглавява, е да разработи правила и нови бизнес модели, за да подпомогне внедряването на пазара на нови услуги и трансакции от национално значение, чрез въвеждане на изцяло българска карта за разплащания с логото Bcard и платежни инструменти за незабавни плащания от сметка в сметка с логото Blink. От началото на 2017 година г-жа Арсова представлява Схемата в Борда на Европейската Асоциация за картови разплащания (ECPA) , a от април 2020 г. – в Борда на Европейската кооперация за картови разплащания (ECPC).

Панел 2: AI в банковия бизнес: новите правила на играта

Георги Конов

Старши партньор, McKinsey OAE

За информация последвайте следната ВРЪЗКА

Петя Димитрова

Главен изпълнителен директор, Пощенска банка

Петя Димитрова е главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка и председател на УС на Асоциацията на Банките в България.
Под нейно ръководство Пощенска банка само за няколко години осъществява три успешни сделки като придобива и интегрира за рекордно кратко време първо Алфа Банк – клон България, а след това и Банка Пиреос България. През 2023 г. Пощенска банка успешно приключи сделката по придобиването на търговското предприятие и дейността на „БНП Париба Лични финанси“, българския клон на BNP Paribas Personal Finance S.A, Франция.
Г-жа Петя Димитрова е дипломиран експерт-счетоводител от Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA) в Лондон, има EMBA степен от Университета в Шефийлд, Великобритания и две магистърски степени по „Финанси и банково дело“ и „Туризъм“ от Университета за национално и световно стопанство и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Цветанка Минчева

Главен изпълнителен директор, УниКредит Булбанк

Цветанка Минчева започва кариерата си в УниКредит в България като стажант през 2001 г. През годините е заемала различни търговски и мениджърски позиции. Отговаряла е за разработването и развитието на алтернативните канали в банката. От 2007 г. Цветанка участва в координацията и развитието на алтернативни канали за дистрибуция, като е призната за значителния си принос и въвеждането на иновации в търговията на дребно и други области на банката. От септември 2013 г. е директор „Банкиране на дребно“ и член на УС в УниКредит Булбанк. Допринася и има водеща роля в развитието на банкиране на дребно, както и за внедряване на иновации в различни сфери на банката. През 2017 г. Цветанка става директор „Глобално банково обслужване“ като успешно реализира множество стратегически и трансформационни проекти. От март 2020 до юни 2021 г. тя заема длъжността заместник главен изпълнителен директор на УниКредит Банк Румъния.
Има икономическо образование, завършила е и MBA програма по международен бизнес в MIB School of Management в Италия.

Никола Бакалов

Главен изпълнителен директор, ПИБ

Г-н Никола Бакалов е с дългогодишен опит в банковия и застрахователния сектор в България, има доказани професионални и управленски качества. В началото на 2020 г. е избран за Главен директор Банкиране на дребно (CRBO), Член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка“ АД с отговорности в Банката – ресорите, свързани с банкиране на дребно. От април 2020 г. г-н Бакалов е избран за Главен изпълнителен директор (CEO) и за председател на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД. Г-н Бакалов е магистър „Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство в Сoфия и има допълнителни специализации в областта на картовите разплащания, финансовите ритейл услуги и корпоративното управление.

Георги Заманов

Главен изпълнителен директор, Алианц Банк България

Георги Заманов e магистър по икономика и финанси от УНСС и по ядрена физика от СУ „Св. Климент Охридски“. Започва кариерата си като анализатор в БНБ. Преминава през ОББ, HVB „Биохим“ и Уникредит Булбанк. От 2007 г. последователно е бил член на управителния съвет на Unicredit Ваnk – Сърбия, където е отговарял за управлението на риска, а след това и на Unicredit Ваnk в Украйна, отговарящ за корпоративното и инвестиционно банкиране. От януари 2016 г. се присъединява към екипа на Алианц Банк България като изпълнителен директор. От началото на 2017 г. е главен изпълнителен директор на Алианц Банк България. Член е на Управителния съвет на Асоциацията на българските банки.

Питър Барон

Главен изпълнителен директор, tbi

Питър е олицетворение на новото поколение банкери предприемачи. Опитът му във финансовата сфера от редица европейски държави го е научил да разчита на мениджъри, ориентирани към резултатите и поставящи клиента в центъра. Точно по този начин ръководената от него tbi bank се превърна в лидер по отношение на иновациите и в една от най-ефективните банки в Югоизточна Европа. Питър вярва в постоянното учене, доверието и създаването на подкрепяща среда като двигатели за успеха. Притежава бакалавърска степен по Управление на инвестиции и финансов риск от Cass Business School, Великобритания. Активен бизнес ангел и ментор на стартиращи компании.

Татяна Иванова

Изпълнителен директор, ОББ, Иновационен лидер на KBC Груп

Татяна Иванова започва своята кариера в Сосиете Женерал и досега е изградила богата международна кариера, заемайки ръководни позиции в различни подразделения на групата, сред които Директор „Банкиране на дребно“ в Република Македония, Директор „Насърчаване на продажбите“ в Русия, Маркетинг мениджър в Централата в Париж, Директор „Маркетинг и дигитално банкиране“ в Сосиете Женерал Експресбанк, България.
Присъединява се към ОББ в началото на ноември 2018 г. като Директор на Дирекция „Банкиране на дребно и дигитални продажби“. В началото на 2020 е назначена на позицията член на Управителния съвет и изпълнителен директор “Маркетинг и дистрибуция – Банкиране на дребно“ в ОББ.
През ноември 2022 г. е избрана за изпълнителен директор Дигитализация, данни и операции на ОББ, а през Април 2023 поема ролята на Иновационен лидер на KBC Груп България.

Светослав Миланов

Изпълнителен директор и председател на УС, Инвестбанк

Светослав Миланов е Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на „Инвестбанк“ АД. Той е част от екипа на банката от септември 2021 година.
Светослав Миланов завършва магистратура в Югозападен Университет Неофит Рилски, а бакалавър в Университет за национално и световно стопанство (УНСС) в гр. София. Придобива и сертификат по бизнес счетоводство от The Chartered Institute of Management Accountants в Лондон.
Г-н Миланов e с дългогодишен стаж в банковата сфера. Работил е за Първа Инвестиционна банка – България, впоследствие изпълнява длъжността Изпълнителен директор на Първа Инвестиционна банка в Албания. Преминал е през ръководни длъжности и в други банкови институции: Алфа Банк – клон България и Ти Би Ай Банк.

Мирослав Вичев

Главен изпълнителен директор, БОРИКА

Има над 30 години опит в сферата на информационните технологии за банковия сектор. Преди да се присъедини към дружеството заема редица ръководни позиции: ръководител „Приложни системи“ в Българска пощенска банка, старши мениджър „Управленско консултиране и ИТ“ в Deloitte & Touche, ръководител на „Консултантски отдел“ в „Майкрософт България“, директор „Информационни технологии“ в ТБ „Биохим“, изпълнителен директор на Банка ДСК. Наред с това е член на надзорния съвет на пенсионна компания „ДСК Родина“, член на съвета на директорите на „Дружество за касови услуги“ и член на съвета на директорите на OTP Bank (Русия), заместник главен изпълнителен директор „Информационни технологии и операции“ в OTP Bank (Унгария).

Красимира Райчева

Мениджър на Visa за България

Красимира Райчева е мениджър на Visa за България и развива продуктите и услугите на Visa сред финансовите институции у нас в контекста на дигитализацията на българската икономика.
Работи за внедряване на иновации в дигиталните разплащания като част от европейското бъдеще на страната ни и за доближаването на България до стандартите на развитите икономики.
Във Visa е от края на 2004 г. Преди това е ръководила множество проекти на IBM в банковия сектор. Има опит и в търговска банка като началник-отдел „Картови разплащания”.

МОДЕРАТОР

Георги Ганев

Изпълнителен директор, IBM България

Георги Ганев е Търговски директор на IBM България. Под негово ръководство са всички дейности, свързани с бизнес екосистемата от клиенти и бизнес партньори на компанията, обхващайки цялото портфолио от продукти и услуги на IBM. Георги ръководи проекти, свързани с внедряване и развитие на иновативни технологии, включително изкуствен интелект, облачни технологии, блокчейн, в сферата финансовите услуги и банковия сектор. Същият разполага с богат професионален опит и заема редица управленски позиции по време на дългогодишната си кариера в IBM.