Финансов Форум Иновации се отлага за есента

Бордът на Асоциация Банка на годината взе решение да бъде отложена за есента популярната конференция Финансов Форум Иновации 2020. Имаме съгласието на всички партньори, говорители и чуждестранни гости. Асоциация Банка на годината ще ви информира своевременно за подготовката на форума, както и за конкретната дата на събитието.

Иновациите във финасовият сектор са все по-значим фактор за развитието и успеха на финансовите институции. За да бъдеш актуален и адекватен на съвременния глобален потребител на финансови продукти и услуги, трябва непрекъснато да се иновираш. Потребителите са все по-информирани, образовани и взискателни. Техните критерии за съвременна финансова институция неминуемо включват наличието на онлайн и мобилни банкови услуги, присъствие в социални мрежи и други платформи и канали, както и гъвкави иновативни продукти. В тази връзка иновациите са неизменна, същностна и жизнено важна част от бъдещето на финансовият сектор. В различните панели на конференцията ще дискутират и презентират представители на банковия сектор в България, на не банкови финансови институции, технологични компании, компании с иновативни продукти и проекти от различни сфери на бизнеса.
Заповядайте в нашата дискусия за реалността и бъдещето на финансовите иновации!