Контакти

Здравка Симеонова
мениджър проекти, Асоциация Банка на годината
тел./факс: 02 980 05 71
мобилен: + 359 888 657 400
е-mail: office@bankoftheyear.bg

Ирина Керемидчиева
медиен консултант, Асоциация Банка на годината
тел./факс: 02 980 05 71
мобилен: + 359 889 789 789
е-mail: office@bankoftheyear.bg