Подуправител, ръководител на управление „Банково“, и член на Управителния съвет на Българската народна банка