Програма 2014

Aрхив 2014 ПРОГРАМА

ПРОГРАМА

9.00 Регистрация на участниците
9.30 Откриване на конференцията
9.40 – 10.00 „Иновациите като ключ за успеха“ – проф. Судханшу Рай, Копенхагенско бизнес училище
Панел 1: Иновациите в банковия бизнес
Модератор – Валентин Панайотов, Асоциация „Банка на годината“
10.00 – 11.00 Калин Христов – БНБ
Левон Хампарцумян – АББ/УниКредит Булбанк
Петър Андронов – СИБАНК (Презентация)
11.00 Кафе пауза
11.10 – 11.30 „Силата на финансовите иновации“ – проф. Петко Калев, Университет на Южна Австралия (Презентация)
11.30 – 13.30 Петя Димитрова – Пощенска банка (Презентация)
Любомир Цеков – БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ (Презентация)
Кристоф де Мил – СИБАНК (Презентация)
Жослин Тома-Вукович – БНП Париба, Русия (Презентация)
Светослав Молдовански – Първа инвестиционна банка (Презентация)
Цветанка Минчева – УниКредит Булбанк (Презентация)
Ричард Пиърс – Майкрософт (Презентация)
Александър Дурчев – All Channels communication (Презентация)
Дискусия
13.30 – 14.00 Обяд
Панел 2: Финансиращи инструменти за иновации
Модератор – доц. д-р Евгени Евгениев, ВУЗФ
14.00 – 14.20 „Иновативни предприемачи, малки и средни предприятия и икономическия растеж“ – д-р Джузепе Граминя, гл. икономист на Агенцията на САЩ за малкия бизнес (Презентация)
14.20 – 15.00 Христо Стоянов – Европейски инвестиционен фонд (Презентация)
Димо Спасов – Българска банка за развитие
Гавин Хил – „Делойт“ – България (Презентация)
15.00 Кафе пауза
15.10 – 16.30 Златолина Мукова – NEVEQ
Елвин Гури – Empower
Станислав Сираков – LAUNCHub
Даниел Томов – ELEVEN
Полина Янчева – Nova Idea Foundation
Красимир Стоянов – Орак Глобал Груп
16.30 Заключителни слова – Радостин Вазов, изп. директор на ВУЗФ