Никола Бакалов

Главен изпълнителен директор на ПИБ

Г-н Никола Бакалов е с дългогодишен опит в банковия и застрахователния сектор в България, има доказани професионални и управленски качества. От декември 2000 г. до септември 2011 г. работи в Първа инвестиционна банка АД като се развива от специалист картови услуги до директор на дирекция „Картови разплащания“, на която позиция е близо 6 години. През този период е избран и за член на изпълнителните комитети на Mastercard България и VISA България.
В периода декември 2011 г. – август 2012 г. г-н Бакалов е член на Управителния съвет на Алианц Банк България АД, където е бил изпълнителен директор, а впоследствие – и Главен изпълнителен директор.
От 2013 г. до август 2020 г. г-н Бакалов е изпълнителен директор на „Фи Хелт Застраховане“ АД, където придобива значителен опит в областта на застрахователната дейност.
В началото на 2020 г. е избран за Главен директор Банкиране на дребно (CRBO), Член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка“ АД с отговорности в Банката – ресорите, свързани с банкиране на дребно.
От април 2020 г. г-н Бакалов е избран за Главен изпълнителен директор (CEO) и за председател на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД.
Отговорности в Банката – направление Съответствие, дирекция „Правна“, дирекция „Корпоративни комуникации“, дирекция „Маркетинг и реклама“, дирекция „Управление на човешкия капитал“, дирекция „Административна“, дирекция „Управление на активи“, дирекция „Информационни технологии“ и дирекция „Протокол и секретариат“.
Г-н Бакалов е магистър „Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство в Сoфия и има допълнителни специализации в областта на картовите разплащания, финансовите ритейл услуги и корпоративното управление.