Нина Стоянова

Подуправител, ръководител на управление „Банково“, и член на Управителния съвет на Българската народна банка

Нина Стоянова e подуправител, ръководител на управление „Банково“, и член на Управителния съвет на Българската народна банка, избрана на 29 юли 2015 г. от 43-тото Народно събрание за 6-годишен мандат.Преди това, в периода 2007-2015 г. е била главен юрист, директор на дирекция „Правна“ в БНБ. По това време е и член на Правния комитет към Европейската система на централните банки. През септември-декември 2006 г. е юрисконсулт в Европейската централна банка в дирекция „Правни услуги“ по програма за краткосрочни назначения в Европейската система на централните банки. В периода 2004-2015 г. е била правен съветник на борда на „Печатницата на БНБ“, от 2001 г. до 2004 г. е член на съвета на директорите на печатницата.От 1994 г. до 1999 г. е юрисконсут в дирекция „Правна“ на централната банка, а до 2006 г. – старши юрисконсулт.