Петя Димитрова

Главен изпълнителен директор на Пощенска банка

Петя Димитрова е главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка. Професионалният ѝ път в организацията започва през 2003 г. като главен финансов директор на осемте дъщерни компании на „Юробанк И Еф Джи Груп“ в България. През 2005 г. заема и длъжността прокурист на Пощенска банка. През 2007 г. е назначена за изпълнителен директор и член на УС на ДЗИ Банк. След юридическото сливане на ДЗИ Банк и Пощенска банка тя става изпълнителен директор и член на УС на обединената банка. През 2012 г. Петя Димитрова става главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка. Под нейно ръководство финансовата институция само за по-малко от три години осъществява две успешни сделки като придобива и интегрира за рекордно кратко време първо Алфа Банк – клон България, а след това и Банка Пиреос България. Те са поредната стъпка за затвърждаването на позицията ѝ на системна за пазара банка и за разширяването на клиентската ѝ база.